ลำดับเหตุฉาวของรบ.ทหารไทยในเวทีวิชาการนานาชาติ ที่เชียงใหม่

ครั้งแรกของโลก การประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาที่มีอายุเกือบ 40 ปี กลายเป็นเวทีสะท้อนการปิดกั้นทางวิชาการ

Read more