กลุ่มประมงชายฝั่งชุมชนตันหยงปาวว์ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสานสัมพันธ์ (Restu) จัดกิจกรรมปล่อยบ้านปลาฟื้นฟูตือโละปาตานี

วันศุกร์ ที่ 27 และ วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 ทางกลุ่มประมงชายฝั่งชุมชนตันหยงปาวว์ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสานสัมพันธ์

Read More