ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิเพื่อปวงชนรุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิเพื่อปวงชนรุ่นที่ 2 (Karya Latihan Membela Hak Demi Rakyat)

ตามที่มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมได้จัดให้มีการรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิเพื่อปวงชนรุ่นที่ 2 (Karya Latihan Membela Hak Demi Rakyat) ตั้งแต่วันที่ 1- 15 พฤศจิกายน 2560 นั้น รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 37 คน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *