เปิดรายงานเสรีภาพประเทศทั่วโลก ไทยติด“ไร้เสรีภาพ” ซึ่งเมียนมามีเสรีภาพกว่าไทย

องค์กรจับตาความเคลื่อนไหวด้านเสรีภาพของประชากรทั่วโลก เผยแพร่รายงานประจำปีถึงรายงานเสรีภาพประชากรโลกและประเทศที่ถูกจำกัดเสรีภาพ ซึ่งมี 71 ประเทศมีค่าเฉลี่ยเสรีภาพลดลง ขณะที่มีเพียง 35 ประเทศ ที่กำลังขับเคลื่อนไปในทิศทางมีเสรีภาพ
ข้อมูลจาก Freedom in the World 2018 ไทยอยู่ในกลุ่ม “ไม่มีเสรีภาพ” แต่มีความน่าสนใจที่ว่า เมียนมา กลับติดในกลุ่ม “ค่อนข้างมีเสรีภาพ”
โดยสรุปภาพรวมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เรตติ้งของประเทศทั่วโลก
ประเทศที่มี “เสรีภาพ” 45%
ประเทศที่ “ค่อนข้างมีเสรีภาพ” 30%
และประเทศที่ “ไม่มีเสรีภาพ” 25%
รายละเอียดเพิ่มเติม Freedom House

#Wartani_NEWS #POLITICS #PATANI
—————————————————————
Let us be the witnesses for peace in PATANI // ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อสันติภาพ ณ ปาตานี // Bersama kita menjadi saksi demi kedamaian di PATANI
ที่มา: Wartani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *