โกงคนไร้ที่พึ่งปาตานี 6,881 ราย 13.6 ล้าน

วันที่ 4 มีค.61 ได้รู้ข่าวและประเด็นการโกงเงินคนไร้ที่พึ่งในปาตานีบ้านเรา ได้ถูกเผยแพร่ทางโซเซี่ยลมีเดียโดยเพจ “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” คนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่เฝ้ามองการโกงของรัฐบาลมาตลอดและได้เผยแพร่หลายโครงการมาแล้ว โดยมีเนื้อหาดังนี้

เปิดข้อมูลอีกชุด โกงคนไร้ที่พึ่งอีก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส งบรวม 13.6 ล้านบาท คนยากไร้ 6,881 คน มีทั้งไม่จ่าย ให้ครึ่งเดียว ให้เป็นผ้าห่มผ้าถุง กว้านรายชื่อทำยอดเบิกมีทั้งข้าราชการและคนมีฐานะ

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับจัดสรรเงินสงเคราะห์รวม 13,698,000 บาท จ่ายเงินให้กับประชาชนรวม 6,881 คน จังหวัดยะลาได้รับเยอะสุดจำนวน 5,168 ราย งบประมาณทั้งหมด 10,409,000 บาท รองลงมาเป็นจังหวัดปัตตานี 1,405 ราย เป็นเงิน 2,500,000 บาท จังหวัดนราธิวาส จำนวน 308 ราย งบประมาณ 789,000 บาท

การทุริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งในสามจังหวัดชายแดนได้มีแบบแผนที่เหมือนกันและคล้ายกับศูนย์อื่นทั่วประเทศ รูปแบบแรกเป็นการให้เงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ดำเนินการโดยให้สมาชิกเครือข่ายกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ รวมกลุ่มกันให้ได้ 25 คน แล้วจ่ายเงินสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของกลุ่ม ข้อมูลที่พบคือมีการทำเอกสารเบิกเงินรายหัว หัวละ 2,000 บาท แต่ให้จริงเพียงรายละ 1,000 บาท บางแห่งรวมเบิกห้าหมื่นบาทจ่ายจริงเพียงสองหมื่นบาท

แบบที่สองใช้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รวบรวมเอกสารจากประชาชนในพื้นที่ของตนเอง พฤติการณ์เป็นการกว้านรายชื่อโดยไม่สนใจคุณสมบัติ หาได้มากยิ่งดี พบมีรายชื่อทั้งข้าราชการและคนมีฐานะ การทำเอกสารให้เซ็นใบรับเงินเปล่า ๆ มาทำใส่ตัวเลข 2,000 บาท ทีหลัง จ่ายจริงไม่ครบ มีทั้งใช้ชื่อแต่ไม่จ่ายหรือจ่ายครึ่งเดียว บางพื้นที่อ้างว่าชาวบ้านขอช่วยให้ซื้อเป็นสิ่งของแทนเงิน มีการจัดซื้อและทำพิธีมอบเครื่องนุ่งห่มซึ่งราคาจริงไม่เกิน 500 บาท แต่ทำใบรับเงิน 2,000 บาท

กรณีของสามจังหวัดภาคใต้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหลายหน่วยงาน ทั้งศูนย์คนไร้ที่พึ่ง นิคมสร้างตนเองและพัฒนาชุมชนในสังกัดมหาดไทย

อย่างไรก็แล้วแต่การตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องสอบสวนกันต่อไป

Cr : เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

#Wartani_NEWS #POLITICS #PATANI
—————————————————————
Let us be the witnesses for peace in PATANI // ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อสันติภาพ ณ ปาตานี // Bersama kita menjadi saksi demi kedamaian di PATANI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *