ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ 10 ปีกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนใต้

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ 10 ปีกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนใต้ “ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตามลิงค์ http://gg.gg/9qrfd งานนี้ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเท่านั้น

 

ที่มา:Wartani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *