ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน คน + คน = สันติภาพ (People + People = Peace)

ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 พบกันในเวลา 15.00 – 21.30 น.
ณ อาคารพรี-คลีนิค คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กำหนดการของกิจกรรมประกอบไปด้วย

15.00 น. เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน ชมวิดีโอรวบรวมผลงาน 3 ปีภาคประชาสังคมกับงานส่งเสริมสันติภาพระหว่างประชาชน-ประชาชน ชมนิทรรศการจากกลุ่มชาวพุทธเพื่อสันติภาพ (B4P) คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW) พร้อมรับฟังการบรรเลงบทเพลงโดยวงปลายด้ามขวาน

16.00 – 16.10 น. เปิดงาน ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน

16.10 – 17.00 น. เปิดตัวงานวิจัย “คนพุทธย้ายถิ่น” และ “ข้อเสนอไทยพุทธเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ” โดยนักวิจัยภาคสนามและนักวิชาการสนับสนุนโครงการ อัญชลี คงศรีเจริญ ดร.มายีนิง อีซอ

17.00 – 17.10 น. การแสดง “รำตะลีกีปัต” จากเยาวชนคนควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

17.10 – 18.00 น. เปิดตัวงานวิจัย “พหุวัฒนธรรมกับผู้นำ-ผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนใต้” โดย ผศ.ดร. มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

18.00 – 19.00 น. พักกิจกรรม ละหมาด รับประทานอาหารเย็น ฯลฯ

19.00 – 20.30 น. เสวนา เรื่อง “คน + คน = สันติภาพ : บทเรียนการทำงาน 3 ปีของภาคประชาสังคม” โดย ผู้แทนจาก 5 องค์กร ได้แก่ คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW) มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความฯ (MAC/SPAN) เครือข่ายคนพุทธเพื่อสันติภาพ (B4P) ปาตานีฟอรั่ม (Patani Forum) และกลุ่มสายบุรีลุคเกอร์ (Saiburi Looker)

20.30 – 21.30 น. ขับขานหาสันติภาพ โดย วงปลายด้ามขวาน และ บูดู ลิตเติ้ล

หมายเหตุกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ที่มา: Wartani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *