“ลังกาสุกะ” อาณาจักรโบราณดินแดนปัตตานี

อาณาจักร “ลังกาสุกะ” เป็นอาณาจักรโบราณ
มีศูนย์กลางตั้งอยู่บริเวณ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

มีอาณาเขตปกครองกว้างขวางครอบคลุมคาบสมุทรมลายูตอนล่างทั้งหมด โดยพัฒนามาจากเมืองท่าเล็กๆ ของชาวพื้นเมืองจนเติบโตเป็นรัฐ

และมีฐานะเป็นอาณาจักรมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 7

เป็นศูนย์กลางการค้าและศาสนา

จนได้ล่มสลายไปในต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันปรากฏร่องรอยศาสนสถานประเภทสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่ จำนวน 33 แห่ง ในพื้นที่ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร

ที่มา: เรื่องเล่าชายแดนใต้

อาณาจักร "ลังกาสุกะ" เป็นอาณาจักรโบราณ มีศูนย์กลางตั้งอยู่บริเวณ อำเภอยะรัง…

โพสต์โดย เรื่องเล่าชายแดนใต้ เมื่อ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *