นี่คือสิ่งที่คนในพื้นที่ ต้องการสะท้อนออกมาผ่านบทเพลง

จากเหตุการณ์ชาวบ้าน ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส จำนวน 3 คน ถูก จนท.ทหารพราน วิสามัญเสียชีวิต โดยสำคัญผิดนั้น ทำให้ชาวบ้านรู้สึกคับแค้นใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง โดยที่ภาครัฐไม่มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้น ทำให้ชาวบ้านยังคงได้รับผลกระทบ ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ โดยเฉพาะญาติของผู้เสียชีวิตที่จะต้องทนทุกข์และเผชิญหน้ากับความโศรกเศร้าในการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับ มิหนำซ้ำผู้เสียชีวิตไม่ได้มีความผิดถึงขนาดต้องได้รับโทษประหารชีวิตจากศาลเตี้ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *