อาเซียนกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง


สำนักเลขาธิการอาเซียนออกแถลงการณ์ร่วมเมื่อ 12 ม.ค.63 แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้สถานการณ์แย่ลง และแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและการทูตเพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค นอกจากนี้ อาเซียนมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลแก่พลเมืองอาเซียนในอิรักเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยตามแนวทางที่เหมาะสมของอาเซียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *