ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 81 เห็นว่ากลุ่ม Islamic State เป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุด


เมื่อ 7 ก.พ. 63 Jakarta Post ของอินโดนีเซียรายงานโดยอ้างผลการสำรวจของ Pew Research Center ว่า ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 81 เห็นว่ากลุ่ม Islamic State (IS) เป็นภัยคุกคามร้ายแรงสุด ขณะที่ ร้อยละ 60 และร้อย 56 เห็นว่าการความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามลำดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ โดย Jakarta Post ระบุว่า การที่ชาวอินโดนีเซียเห็นว่ากลุ่ม IS เป็นคุกคามอันดับ 1 สอดคล้องกับความห่วงกังวลในสังคมต่อแผนการรับกลับชาวอินโดนีเซียที่เดินทางไปร่วมสู้รบกับ IS ในตะวันออกกลาง ซึ่งคงค้างในค่ายผู้ลี้ภัยประมาณ 600 คน ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางรับกลุ่มบุคคลดังกล่าวกลับประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *