เฟซบุ๊กปฏิเสธคำขอของแกมเบียที่ให้เปิดเผยข้อมูลของนายทหารเมียนมาที่เกี่ยวข้องกับคดีโรฮีนจา

เมื่อ 6 ส.ค.63 รอยเตอร์ส รายงานว่า เฟซบุ๊กปฏิเสธคำขอของแกมเบียที่ให้เปิดเผยข้อมูลของนายทหารและตำรวจเมียนมาที่เกี่ยวข้องกับคดีการล้างเผ่าพันธุ์โรฮีนจาในรัฐยะไข่ ซึ่งได้จากการใช้งานเฟซบุ๊ก เช่น ประวัติส่วนบุคคล ข้อความที่โพสต์ การติดต่อสื่อสาร เนื่องจากเฟซบุ๊กเห็นว่า อาจขัดต่อกฎหมายสหรัฐฯ ที่ห้ามบริษัทผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี เฟซบุ๊กยืนยันว่าบริษัทต่อต้านการสร้างความเกลียดชังและการใช้ความรุนแรงบนอินเตอร์เน็ตทั่วโลก รวมถึงในเมียนมา และได้ลบบัญชีของกองทัพเมียนมาและกองกำลังชนกลุ่มน้อยติดอาวุธในเมียนมาที่เผยแพร่ถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชังและการใช้ความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2561 ทั้งนี้ แกมเบียยื่นฟ้องเมียนมาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) เมื่อปี 2562 ข้อหาละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษการกระทำอันเป็นอาชญากรรมเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ค.ศ.1948 และปัจจุบัน ICJ อยู่ระหว่างพิจารณาคำฟ้องของแกมเบีย และมีคำสั่งให้ออกมาตรการชั่วคราวในรัฐยะไข่ เพื่อป้องกันการกระทำที่อาจนำไปสู่การล้างเผ่าพันธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *