ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 – ไวรัสโคโรนาในประเทศไทย วันที่ 7 ส.ค.2563

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดูรายงานสถานการณ์โควิด-19 มาตรการต่างๆ คำแนะนำสำหรับประชาชน และคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ข้อมูลสถานการณ์ในไทย สายด่วน 1422 ชุดข้อมูลประจำวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *