ชาวอิสราเอลหัวรุนแรงพยายามเผยแพร่แนวคิดเกลียดชังชาวอาหรับเมื่อ 20 พ.ค.64 Sky News รายงานว่า ชาวอิสราเอลคลั่งชาติ (ultranationalist) เพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และสร้างกลุ่มเสมือนจริงเพื่อเผยแพร่แนวคิดเกลียดชังชาวอาหรับ โดยพยายามปกปิดกิจกรรมดังกล่าวด้วยการสร้างกลุ่มออนไลน์แบบปิดหรือแบบส่วนตัวที่ต้องพิสูจน์ตัวตนก่อนการเข้าร่วม และปิดกั้นชาวอาหรับและนักข่าวไม่ให้เข้าร่วม กลุ่มลักษณะดังกล่าวมีปรากฏในหลากหลายโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook  WhatsApp และ Telegram ซึ่งบางกลุ่มถูกผู้ให้บริการลบออกไปแล้ว เช่น กลุ่ม “war group” และกลุ่ม “Death to Arabs” โดยในกลุ่มมีการเผยแพร่ภาพความรุนแรง การเรียกร้องเชิงปฏิปักษ์ต่าง ๆ ต่อชาวอาหรับ เช่น คว่ำบาตรร้านค้าของชาวอาหรับ เผามัสยิด หรือเรียกร้องให้ใช้อาวุธเผชิญหน้ากับชาวอาหรับ