นอร์เวย์ถอนหุ่นบริษัทที่ลงทุนไว้กับจีนและอินเดียเนื่องจากขายอาวุธให้พม่า

ธนาคารนอร์เวย์กล่าวว่าได้ถอนการลงทุนจากบริษัท AviChina Industry & Technology และบริษัท Bharat Electronics เรื่องจากไม่ต้องการรับความเสี่ยงที่ทั้ง 2 บริษัทได้ขายอาวุธให้กับรัฐที่นำมันไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมายมนุษยชาติ โดยทุนที่ถอนออกมีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านล้าน ซึ่งเป็นสัดส่วน 0.37% ของบริษัทจีนและ 0.32% ของบริษัทอินเดีย

AviChina ได้ส่งมอบเครื่องบินเบาในปี 2021 ให้แก่พม่า ส่วน Bharat Electronics ได้ส่งมองอุปกรณ์ควบคุมอาวุทระยะไกลให้พม่าเมื่อ ก.ค. 2021

ทุนส่วนใหญ่มาจากการลงทุนด้านน้ำมันของนอร์เวย์หนึ่งในผู้ลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยการถือหุ้นมากกว่า 9000 บริษัท และยังมีการถือหุ้นตราสารหนี้ หุ้นที่ดิน แต่มีกฏหมายของประเทศบัญญัติเอาไว้ว่าห้ามลงทุนอะไรที่มีส่วนเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การถอนหุ้นเหล่านี้เคยเกิดขึ้นกับบริษัทดังๆมาแล้ว เช่น Airbus, Boeing, Glencore, Lockheed Martin และบริษัทยาสูบของ Philip Morris

สามอดีตผู้เชี่ยวชาญของ United Nations กล่าวว่ามีการส่งหรือผลิตอาวุทให้กับพม่าจาก 13 ประเทศ รวมถึงประเทศใหญ่ๆแบบ ฝรั่งเศษ เยอรมัน จีน อินเดีย รัสเซีย สิงคโปร์ และสหรัฐฯ

ที่มา : aljazeera