“ชาวอำเภอจะนะ” ร่วมเดินขบวนคัดค้านคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร

ชาวอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมคนสงขลา เครือข่ายเพื่อความเป็นธรรม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และเครือข่ายคนรักษ์จะนะ รวมถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา รวมตัวกันเคลื่อนขบวนการคัดค้านคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ จากโรงพยาบาลจะนะไปยัง โรงพยาบาลสะบ้าย้อย โดยมีทั้งชาวบ้าน อสม.และนักเรียน จำนวนมาก เดินขบวนจากสถานีรถไฟจะนะ ไปยังหน้าที่ว่าการอำเภอจะนะ และรอบตลาดเทศบาลเมืองจะนะ พร้อมทั้งมีการจัดเวทีแสดงจุดยืนเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข ทบทวนคำสั่งย้าย และไม่ให้ย้าย นพ.สุภัทร ออกจากพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา

ที่มา: เฟซบุ๊ก The Reporters

นายกิตติภพ สิทธิสว่าง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจะนะยั่งยืน ตั้งคำถามว่าทำไมฝ่ายการเมืองย้าย นพ.สุภัทร อย่างที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า เป็นเรื่องทางราชการ แต่กระบวนการมีคำสั่งย้ายที่ผิดปกติ ซึ่งปฏิเสธว่า การย้าย นพ.สุภัทร จะกระทบต่อการเคลื่อนไหวของประชาชนทั้งแผ่นดิน ไม่ใช่แค่คนจะนะ เพราะที่ผ่านมา นพ.สุภัทร ทำงานเพื่อประชาชน ทั้งแพทย์ ผอ.โรงพยาบาลจะนะ แล้ว ยังทำหน้าที่ประธานชมรมแพทย์ชนบทด้วย

“คุณหมอมีผลงานร่วมกับชาวจะนะมากกว่า 20 ปี ไม่ใช่แค่บทบาทหมอ แต่ยังทำงานเพื่อสังคม เช่นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การนำพลังงานสะอาดหรือโซล่าเซลล์มาใช้กับการประหยัดงบประมาณของ รพ.จะนะ และการสนับสนุนจะนะเมืองแห่งการศึกษา”

นายกิตติภพ ระบุว่า หากนายอุนทิน ฟังอยู่ ชาวจะนะก็อยากได้ฟังคำตอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่าจะทบทวนการย้าย นพ.สุภัทร ซึ่งชาวจะนะไม่ต้องการย้าย นพ.สุภัทร ออกจากพื้นที่

นายรุ่งเรือง ระหมันยะ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เชื่อมั่นว่าการย้าย นพ.สุภัทร เป็นการลดบทบาทการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน เพราะ นพ.สุภัทร เป็นคนที่ร่วมเคลื่อนไหวในการต่อต้านนิคมอุตสาหกรรมจะนะ และโครงการต่างๆที่กระทบกับชาวจะนะมาตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวจะนะรักหมอสุภัทร ไม่มีใครอยากให้ย้ายออกไป

ขณะที่นาย รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ ระบุว่า ด้วยความสัมพันธ์ของ นพ.สุภัทร ที่มีความร่วมมือกันดักับโรงเรียนสอนศาสนา ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา นพ.สุภัทร ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ทำงานเพื่อคนจะนะจริง

“คุณหมอเป็นเหมือน ก้อนกรวดในรองเท้าของคุณอนุทิน ถ้าย้ายคุณหมอ ก็เหมือนเอาก้อนกรวดออกจากรองเท้า เพราะคุณหมอคัดค้านนโยบายกัญชาเสรี อาจขัดขวางนโยบายของพรรคคุณอนุทิน ก็ได้ จึงต้องตั้งคำถามว่า การย้ายครั้งนี้เป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่”

ด้านนายกัณวีร์ สืบแสง รองเลขาธิการพรรคเป็นธรรม ก็ลงพื้นที่มาติดตามการเดินขบวนของชาวจะนะ เปิดเผยว่าได้มาแสดงจุดยืนร่วมกับชาวจะนะไม่เห็นด้วยกับการย้าย นพ.สุภัทร เพราะแม้ข้าราชการจะย้ายได้ แต่ต้องไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง และต้องมีความเป็นธรรม หากย้ายไม่ถูกต้องก็ต้องตรวจสอบ

“ต้องมีการตรวจสอบคำสั่งย้ายที่ไม่เป็นธรรมครั้งนี้ เพราะมีหลายขั้นตอนที่ไม่โปร่งใส อย่าการแก้ไขระเบียบให้ผู้ตรวจราชการมีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขต้องตอบสังคมด้วย”

ชาวจะนะ ประกาศร่วมกันด้วยว่า หากมีคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร มาจริง ชาวจะนะ จะเดินทางขึ้นกรุงเทพไปชุมนุมหน้ากระทรวงสาธารณสุข เพื่อพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างแน่นอน


ที่มา: www.thereporters.co/around-thailand/0102231539