รัสเซียเตรียมติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ ในเบลารุส ประชิดพรมแดนนาโต บอกปกติ สหรัฐฯ ก็ทำแบบนี้

ปูติน ประกาศเตรียมติ

Read more