กอ.รมน.ภาค 4 สน. ชี้แจงกรณี เพจอ้างเป็น BRN สั่งห้ามชาวไทยพุทธเข้าล่าสัตว์ในพื้นที่ชาวมุสลิม เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ชี้แจงกรณี เพจอ้างเป็น BRN สั่งห้ามชาวไทยพุทธเข้าล่าสัตว์ในพื้นที่ชาวมุสลิม เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง

Read more