ละหมาดอีดไม่ตรงกัน 5 อิหม่ามในจ.ยะลา โดนไล่ออก ชาวบ้านรวมตัวไม่พอใจ ขอความเป็นธรรม

ละหมาดอีดไม่ตรงกัน 5 อิหม่ามในจ.ยะลา โดนไล่ออก ชาวบ้านรวมตัวไม่พอใจ ขอความเป็นธรรม

Read more